Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem:


Click –> Tham dự thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

THỂ LỆ

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-HĐPBGDPL ngày 20/3/2024 của Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch số 02/KH-BTC ngày 04/4/2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là Cuộc thi); Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi, cụ thể như sau:
I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI
1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh.
3. Đối tượng tham gia: Là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Trừ các thành phần sau:
– Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức (kể cả cha, mẹ, vợ, chồng, con của các thành viên này);
– Viên chức và người lao động Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
II. NỘI DUNG THI, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
1.Nội dung thi
Nội dung thi gồm các câu hỏi liên quan đến Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06), quy định của pháp luật về định danh điện tử theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ ban hành quy định về định danh và xác thực điện tử và dịch vụ công trực tuyến; việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ; về dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2. Hình thức thi
– Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến: 30 câu hỏi trắc nghiệm.
– Thí sinh tham gia bằng cách truy cập Trang Thông tin điện tử Cuộc thi tại địa chỉ: https://timhieuphapluat.quangngai.gov.vn hoặc nhấn vào banner Cuộc thi tại Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và các Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương.
– Người tham gia dự thi sử dụng máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet truy cập vào Trang thông tin điện tử Cuộc thi và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên Trang thông tin điện tử này.
3. Thời gian thi
Cuộc thi được bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 01/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 31/5/2024.
III. CÁCH THỨC DỰ THI VÀ XÉT GIẢI
1.Cách thức dự thi
a) Yêu cầu chung
Để được dự thi, thí sinh cần cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi. Bài dự thi của cá nhân sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bị phát hiện có thông tin đăng ký không chính xác.
Thông tin người dự thi là một trong những căn cứ bắt buộc để Ban Tổ chức Cuộc thi xét trao giải (thông tin này phải trùng, khớp với thông tin trong căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân). Ban Tổ chức Cuộc thi không giải quyết trường hợp nhầm lẫn, sai sót thông tin đã đăng ký.
b) Cách thức dự thi
Người dự thi thực hiện các bước theo thứ tự sau đây:
– Truy cập vào trang https://timhieuphapluat.quangngai.gov.vn
– Chọn mục Vào thi
– Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc về người tham gia dự thi: Họ và tên; số CMND/CCCD; ngày, tháng, năm sinh; số điện thoại liên hệ; nơi thường trú; ngành/lĩnh vực.
– Check vào ô để xác thực.
– Chọn Bắt đầu và Check chọn đáp án từng câu hỏi trên màn hình.
– Check vào ô trả lời câu hỏi.
– Check vào ô để xác thực.
– Chọn Nộp bài để hoàn thành bài dự thi.
Người dự thi có thể tham gia cuộc thi trên máy tính, các thiết bị di động thông minh. Mỗi người dự thi sẽ có tối đa 03 lượt tham gia dự thi; mỗi lượt thi tối đa 30 phút.
Người dự thi hoàn thành xong, được cấp Giấy chứng nhận điện tử của Ban Tổ chức Cuộc thi.
2. Cách thức xét giải
Kết quả thi cuối cùng là kết quả cao nhất trong các lượt thi của người dự thi. Kết quả thi sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi Ban Tổ chức chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Thể lệ này căn cứ trên các tiêu chí ưu tiên thứ tự a, b, c sau đây:
a) Số câu trả lời đúng trong lượt thi có kết quả cao nhất (ít nhất phải đạt từ 15 câu trở lên).
b) Thời gian hoàn thành bài dự thi nhanh hơn.
c) Thời gian tham gia Cuộc thi sớm hơn.
IV. CÔNG BỐ ĐÁP ÁN VÀ KẾT QUẢ CUỘC THI
1. Công bố đáp án
Ban Tổ chức Cuộc thi công bố Đáp án của các câu hỏi trắc nghiệm sau 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Cuộc thi.
2.Công bố kết quả thi và người đạt giải
Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả thi của người dự thi chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Cuộc thi. Sau khi công bố kết quả thi, Ban Tổ chức Cuộc thi yêu cầu người dự thi cung cấp CCCD/CMND để đối chiếu, xác thực người dự thi đạt giải.
Ban Tổ chức Cuộc thi công bố người đạt giải Cuộc thi chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả thi. Kết quả công bố người đạt giải trong Cuộc thi là kết quả cuối cùng.
V. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CUỘC THI
1. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chủ động loại bỏ và không công nhận kết quả thi đối với người dự thi trong các trường hợp sau:
a) Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật để đăng ký dự thi;
b) Sử dụng thông tin của người khác để dự thi;
c) Nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác;
d) Bài dự thi không hợp lệ hoặc tham gia dự thi không đúng theo quy định của Ban Tổ chức Cuộc thi;
đ) Các trường hợp có dấu hiệu can thiệp vào hệ thống thi;
e) Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi mà người dự thi không cung cấp thông tin đối chiếu theo yêu cầu của Ban Tổ chức Cuộc thi;
g) Có hành vi khác vi phạm về đạo đức, thuần phong mỹ tục; làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan của Cuộc thi.
2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến kết quả thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi trong thời gian 05 ngày kể từ ngày Ban Tổ chức công bố kết quả thi. Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, căn cứ vào dữ liệu tham gia dự thi của người dự thi lưu trữ trên hệ thống để làm căn cứ quyết định giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng.
VI. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
Người đạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận và tiền thưởng với mức giải thưởng như sau:
01 Giải Nhất: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng);
02 Giải Nhì: 1.500.000 đồng/giải (Một triệu năm trăm nghìn đồng/giải);
03 Giải Ba: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải);
20 Giải Khuyến khích: 500.000 đồng/giải (Năm trăm nghìn đồng/giải).
(Số lượng giải thưởng có thể được Ban Tổ chức Cuộc thi điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế Cuộc thi).
VII. CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI
1. Tổng kết và trao giải: Sau khi kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức tổng kết và trao giải, dự kiến trong tháng 6/2024 (người dự thi theo dõi thông báo trên Trang Thông tin điện tử Cuộc thi).
2. Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Sở Tư pháp, 108 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
– Trường hợp cần hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về Cuộc thi, đề nghị liên hệ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp theo số điện thoại (trong giờ hành chính): 0255.3712471.
– Trường hợp cần hỗ trợ về kỹ thuật trên hệ thống thi, đề nghị liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông theo số điện thoại (trong giờ hành chính): 0255.3718167.
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong trường hợp cần thiết, phát sinh đột xuất, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể sửa đổi, điều chỉnh Thể lệ trong thời gian diễn ra Cuộc thi./.
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
 
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Tôn Long Hiếu