Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem:

Click –> Tham dự thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi THỂ LỆ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-HĐPBGDPL ngày 20/3/2024 của Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ... ...
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống tuyển sinh trực tuyến Quảng Ngãi

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống tuyển sinh trực tuyến Quảng Ngãi

Lượt xem:

Hệ thống tuyển sinh trực tuyến Quảng Ngãi tại địa chỉ: https://quangngai.tsdc.edu.vn ...
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 của Sở GDĐT Quảng Ngãi

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 của Sở GDĐT Quảng Ngãi

Lượt xem:

Công tác cải cách hành chính luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất triển khai đồng bộ, bám sát theo các Chương trình, Kế hoạch của tỉnh về cải cách hành chính; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai có... ...
Kết quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính 2023

Kết quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính 2023

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »