Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi kiểm tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:


Chiều ngày 23/7, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi do đồng chí Trần Tấn Châu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 23/7/2014 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Dự và làm việc với Đoàn có Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu, các thành viên trong Ban Giám đốc, Trưởng, Phó Trưởng các phòng chức năng  thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Giám đốc Đỗ Văn Phu nêu rõ: “Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29, ngành Giáo dục tỉnh nhà đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Quy mô tuyển sinh ngày càng tăng, mạng lưới trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, chất lượng đào tạo từng bước được nâng cao.

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo được coi trọng; các nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; đồng thời cam kết đảm bảo chất lượng, uy tín của nhà trường đối với nhân dân và xã hội.

Việc Tuyên dương – Khen thưởng học sinh giỏi, xuất sắc, thủ khoa; giáo viên tiêu biểu trong bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật, … được thực hiện kịp thời, có ý nghĩa trong việc động viên, khích lệ tinh thần dạy – học. Từ năm 2014-2017, khen thưởng 1.007 học sinh, 235 giáo viên, 17 tập thể, với số tiền 8.543.334.000 tỷ đồng.

Ngành Giáo dục đã thiết lập và mở rộng quan hệ với đại học quốc gia và các trường đại học có uy tín trên nhiều lĩnh vực: hội thảo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học cho sinh phổ thông, bồi dưỡng học sinh giỏi…”.

Đồng thời, Ngành Giáo dục tiếp tục kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ưu tiên quỹ đất dành cho giáo dục theo chuẩn quốc gia đã quy định, ưu tiên nguồn kinh phí hằng năm để thực hiện tu bổ, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị dạy học, bố trí đủ nguồn kinh phí thực hiện các đề án, dự án của ngành Giáo dục đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, góp phần thực hiện có hiệu quả về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trên địa bàn tỉnh theo tinh Nghị quyết 29./.                                                      

Ngọc Pháp