Học tập Chuyên đề học và làm theo Bác năm 2020

Lượt xem:


Sáng ngày 04/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Văn Dũng dự và báo cáo chuyên đề tại Hội nghị; tham dự có lãnh đạo Sở, Công đoàn Giáo dục tỉnh và gần 50 cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Sở.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Sỹ đề nghị các đồng chí trong cơ quan tập trung theo dõi, tiếp thu các nội dung của chuyên đề do báo cáo viên truyền đạt, kết hợp với nghiên cứu tài liệu; vận dụng sáng tạo vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị công tác. Sau học tập, từng đảng viên, công chức, người lao động chọn một số nội dung cụ thể gắn với chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng triển khai cụ thể chuyên đề năm 2020, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

“Năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới”./.

                                                                   Ngọc Pháp