Hội nghị phát động thi đua Khối thanh tra cơ quan Văn hóa – Xã hội

Lượt xem:


www.quangngai.edu.vn Ngày 14/5, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, Khối thanh tra các cơ quan Văn hóa – Xã hội năm 2024 tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua trong toàn Khối, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo làm Khối trưởng.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Thái tham dự hội nghị phát động trong Khối; tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên các cơ quan thuộc Khối.

Toàn cảnh Hội nghị Khối thanh tra cơ quan Văn hóa -Xã hội năm 2024

Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm; xây dựng hình ảnh của người cán bộ thanh tra khiêm tốn, giản dị, tận tụy, trung thực, gần dân, sát dân, đối thoại, lắng nghe, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc chính đáng của Nhân dân.

Tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong công tác đối với toàn thể công chức, người lao động ngành Thanh tra.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Ngành; triển khai có hiệu quả Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra.

Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng ph픓Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời, giai đoạn 2023-2030” do Thanh tra Chính phủ phát động.

Hội nghị phấn đấu năm 2024 thanh tra diện rộng, đột xuất được giao; thu hồi tiền sai phạm đạt tỉ lệ từ 80% trở lên đối với các quyết định xử lý thu hồi tiền theo Kết luận thanh tra.

Đại biểu dự Hội nghị Khối thanh tra cơ quan Văn hóa – Xã hội năm 2024 chụp ảnh lưu niệm.

 Tin, ảnh Ngọc Pháp