Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi

Lượt xem:


www.quangngai.edu.vn Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp số 197/KHPH-CAT-SGDĐT ngày 13/01/2023 giữa Công an tỉnh và Sở GDĐT, Tổng kết Hội thi Giáo dục an toàn giao thông học sinh THCS năm 2023; Phát động và ký cam kết hưởng ứng phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành giáo dục và đào tạo năm 2024.

Đồng chí Đại tá Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Phạm Văn Thanh, đại biểu các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; thành viên Ban Chỉ đạo Hội thi, thành viên Ban Chấm thi Hội thi Giáo dục ATGT học sinh THCS năm 2023, thủ trưởng các đơn vị trong ngành và học sinh đạt giải tại Hội thi Giáo dục ATGT học sinh THCS năm 2023.

Hội nghị đã sơ kết, nhấn mạnh kết quả giữa ngành Giáo dục và Công an trong việc triển khai Kế hoạch phối hợp số 197/KHPH-CAT-SGDĐT như: Công tác tuyên truyền, nắm bắt trao đổi thông tin về tình hình học sinh, giáo viên trong việc chấp hành Luật Giao thông, công tác phối hợp triển khai tại cơ sở, cập nhật số liệu,… và đề ra một số giải pháp trong thời gian đến góp phần thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và văn hóa giao thông.

Đại tá Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao thưởng cho học sinh đạt giải tại Hội thi Giáo dục an toàn giao thông học sinh THCS

Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh và Trưởng phòng GSGT – Công an tỉnh trao thưởng cho các đội dự thi đạt giải.

Tại Hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tổng kết Hội thi Giáo dục an toàn giao thông học sinh THCS năm 2023; phát động và ký cam kết hưởng ứng phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành giáo dục và đào tạo năm 2024.

Trên cơ sở kết Hội thi Giáo dục an toàn giao thông học sinh THCS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng 9 học sinh đạt giải phần thi Học sinh với công tác bảo đảm ATGT, 26 đội thi đạt giải tại phần thi “Tác phẩm tuyên truyền, giáo dục ATGT” và phần thi “CHÚNG TÔI LÀ TUYÊN TRUYỀN VIÊN ATGT”. Ban An toàn giao  thông tỉnh khen thưởng cho 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền PBGDPL về trật tự ATGT tại Hội thi Giáo dục ATGT học sinh THCS năm 2023.

Các đơn vị, trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ký cam kết hưởng ứng phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành giáo dục và đào tạo năm 2024.

                                                                               Tin, ảnh Ngọc Pháp