Hội nghị sơ kết học kỳ I, năm học 2019 – 2020

Lượt xem:


Ngày 17/01, tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), đồng chí Đỗ Văn Phu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2019-2020.

Tham dự Hội nghị dự có các Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Thái, Trần Sỹ, Nguyễn Kiên; Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Võ Văn Quang, thủ trưởng các đơn vị trong ngành và Trưởng/phó các phòng chức năng thuộc Sở.

Năm 2019 và học kỳ I, năm học 2019-2020, toàn ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2020) tại Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh.

Đến 31/12/2019, một số chỉ tiêu về trường chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục của ngành về cơ bản đã đạt và vượt, tại Hội nghị, Giám đốc Sở nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II và năm 2020, cụ thể:

Rà soát mạng lưới trường, lớp học, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường tiểu học tổ chức dạy 2 buổi/ngày, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2020 – 2021.

Triển khai đảm bảo tiến độ Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đầu tư, xây dựng các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia và duy trì trường đạt chuẩn quốc gia, chống rớt chuẩn.

Duy trì việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy – học; tích cực phân luồng sau THCS và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT; giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, kiến thức pháp luật, ý thức công dân; hợp tác, hội nhập với các cơ sở giáo dục có uy tín và hợp tác trong giáo dục và đào tạo.

Chuẩn bị đảm bảo các điều kiện, phương án tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi, tuyển sinh, thi THPT quốc gia đúng quy chế./.

Ngọc Pháp