Hội nghị trực báo đầu năm học 2018 -2019

Lượt xem:


Sáng ngày 26/10, Sở Giáo dục và Đào tạoQuảng Ngãi tổ chức Hội nghị trực báo học kỳ I, năm học 2018 – 2019.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu dự và Chủ trị Hội nghị; các đồng chí trong Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị trong ngành Giáo dục.

Hội nghị nhằm đánh giá những công việc đã thực hiện trong thời gian qua, định hướng công tác thời gian đến cũng như trao đổi, thảo luận, giải đáp những vướng mắc, bất cập của cơ sở có liên quan đến công tác giáo dục của toàn ngành.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Giám đốc Đỗ Văn Phu nhấn mạnh: “Thủ trưởng các đơn vị phải bám sát kế hoạch công tác năm học của ngành đã được ban hành từ đầu năm, tùy điều kiện cụ thể, triển khai tại cơ sở cho phù hợp, đạt hiệu quả cao.

Phối hợp, rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học, lưu ý không sáp nhập theo cơ học mà phải linh hoạt theo đặc điểm địa bàn, dân cư để sắp xếp mạng lưới trường, lớp học cho phù hợp; đồng thời, phải gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tiếp cận các nội dung, phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tham mưu các cấp chính quyền có các giải pháp chỉ đạo cụ thể, phù hợp, sát với đối tượng học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học.

Bám sát 9 nhiệm vụ trọng tâm tại Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan, tham mưu, triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Tăng cường vai trò của thủ trưởng đơn vị trong quản lý dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, lạm thu trong trường học, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, đồng thời, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, trường học trong thực hiện chỉ tiêu, chất lượng, hiệu quả công việc”.

Dịp này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu đã tặng hoa chúc mừng và chia tay với đồng chí Trần Hữu Tháp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/11/2018./.

                                                                                                            Ngọc Pháp