Kiểm tra, thẩm định trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tại huyện Sơn Hà

Lượt xem:


Ngày 20/9/2017, Đoàn kiểm tra, thẩm định trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tại huyện Sơn Hà (Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi là cơ quan thường trực) do đồng chí Trần Hữu Tháp – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, thẩm định Trường tiểu học Di Lăng số 1 đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2, Trường tiểu học Di Lăng số 2, tiểu học Sơn hạ số 1 duy trì đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 sau 5 năm công nhận.

Phát biểu Kết luận sau kiểm tra, đồng chí Trần Hữu Tháp – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, kết luận: Trường tiểu học Di Lăng số 1 đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 sau 5 năm công nhận Mức độ 1; Trường tiểu học Di Lăng số 2 và Trường tiểu học Sơn Hạ số 1 duy trì đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 sau 5 năm công nhận.

Đồng thời, các trường cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đến chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, đặc biệt là đối với việc tăng cường dạy Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; căn cứ kết quả kiểm tra của Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh hồ sơ, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo Quy định tại Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

                                                                             Ngọc Pháp