Mô hình điểm “Quy tắc ứng xử văn hóa trên mạng xã hội” tại Trường THPT số 1 Đức Phổ

Lượt xem:


www.quangngai.edu.vn Sáng ngày 23/10, tại Trường THPT Số 1 Đức Phổ tổ chức ra mắt mô hình điểm “Quy tắc ứng xử văn hóa trên mạng xã hội”. Tham dự buổi ra mắt có tập thể lãnh đạo, giáo viên, học sinh và người lao động nhà trường; đại diện Chỉ huy Đội Tổng hợp Công an thị xã Đức Phổ; đại diện Chỉ huy Công an phường Phổ Ninh.

Ảnh: Lãnh đạo, giáo viên Trường THPT số 1 Đức Phổ; Công an thị xã Đức Phổ, Công an phường Phổ Ninh.

Việc thành lập mô hình nhằm xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các cá nhân, tổ chức có liên quan trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường, ngoài việc thực hiện các nội dung quy tắc ứng xử dành cho tổ chức, cá nhân, cần thực hiện nội quy của cơ quan, tổ chức về việc cung cấp thông tin lên mạng xã hội; thông báo tới cơ quan chủ quản để kịp thời có hướng xử lý, trả lời, giải quyết khi có ý kiến, thông tin trái chiều, thông tin vi phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực quản lý cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh.

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021. Trong đó, 04 quy tắc ứng xử chung trên không gian mạng tại Trường THPT Số 1 Đức Phổ quan tâm, gồm: (1) Quy tắc Tôn trọng: Tuân thủ pháp luật, trọng tâm là Luật An ninh mạng và các văn bản có liên quan; tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. (2) Quy tắc Lành mạnh: Hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. (3) Quy tắc An toàn, bảo mật thông tin: Tuân thủ các quy định và hướng dẫn bảo vệ an toàn thông tin, bảo mật thông tin. (4) Quy tắc Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật.

Bộ Quy tắc nêu rõ, người dùng mạng xã hội nên sử dụng họ, tên thật cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác thực tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia, sử dụng mạng xã hội; chia sẻ thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy; có hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam, không sử dụng ngôn từ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo; không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác, tung tin giả, tin sai sự thật, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép,… gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội; khuyến khích sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, quảng bá về đất nước – con người, văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực trong học tập, nghiên cứu khoa học,…

Ảnh: Học sinh Trường THPT số 1 Đức Phổ theo dõi buổi ra mắt mô hình điểm “Quy tắc ứng xử văn hóa trên mạng xã hội”.

Đây là mô hình được Công an thị xã Đức đã tích cực phối hợp với Lãnh đạo nhà trường trong việc xây dựng, trong thời gian đến sẽ cụ thể hóa các quy tắc để tuyên truyền, hướng dẫn, trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội văn hóa trong nhà trường./.

Tin, ảnh: Đức Huân-Trung Tẩn