Ngành Giáo dục hưởng ứng Tuần lễ Chuyển đổi số Quảng Ngãi 2023

Lượt xem:


www.quangngai.edu.vn Năm học 2023 – 2024, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 07/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.

Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về chuyển đổi số trong ngành giáo dục; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số, góp phần phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; kỹ năng khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4, hình thành hạt nhân lan tỏa đến người dân nhằm nâng cao thứ hạng các chỉ số đánh giá về chỉ số cải cách hành chính, chuyển đổi số của tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn kỹ năng số trong quản lý, giảng dạy và học tập; kỹ năng khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Ngãi đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm lan tỏa rộng rãi đến lực lượng học sinh.

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học số 1 Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi.

Ngoài ra, để công tác chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025 đi vào chiều sâu, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành và xã hội, năm học 2023 – 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Kế hoạch triển khai, phát động phong trào Chuyển đổi số năm 2023 trong toàn Ngành; góp phần nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn kỹ năng số trong quản lý, giảng dạy và học tập; kỹ năng khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Ngãi đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, tạo sức lan tỏa rộng rãi đến lực lượng học sinh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Hưởng ứng Tuần lễ Chuyển đổi số Quảng Ngãi 2023 (28/9 – 02/10/2023), sáng ngày 23/9/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ phát động phong trào chuyển đổi số trực tiếp tại Trung tâm IOC (Trung tâm Phục vụ – Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi) và trực tuyến đến hơn 600 điểm cầu tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là năm học thứ 2, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ phát động phong trào chuyển đổi số trong toàn tỉnh theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các cơ sở giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị trường học, tổ chức giáo dục, đưa dạy và học trên môi trường số thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hằng ngày đối với mỗi nhà giáo và học sinh, đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ, an toàn và tiết kiệm.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng VNPT Quảng Ngãi, Viettel Quảng Ngãi tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số trong Ngành Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2023 – 2025.

     Sở Giáo dục và Đào tạo – VNPT Quảng Ngãi ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số trong Ngành giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2023-2025.

 Sở Giáo dục và Đào tạo – Viettel Quảng Ngãi ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số trong Ngành giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2023-2025.

Hai bên thống nhất hợp tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong điều hành và quản lý giáo dục, các doanh nghiệp sẽ xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến phục vụ cho việc chuyển đổi số Ngành giáo dục và đào tạo, phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia; xây dựng đề án về chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý giáo dục, đồng bộ cơ sở dữ liệu từ hệ thống quản lý học sinh với cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục; triển khai giải pháp Trung tâm Điều hành giáo dục thông minh.

VNPT Quảng Ngãi, Viettel Quảng Ngãi cam kết triển khai các chương trình ưu đãi cho học sinh, phụ huynh, công chức, viên chức và người lao động của ngành giáo dục, phục vụ công tác chuyển đổi số trong quản lý, dạy và học; bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin và nhận thức về chuyển đổi số cho đội ngũ công chức, viên  chức, học sinh toàn Ngành./.

                                                                                      Bài, ảnh: Đức Huân-Ngọc Pháp