Số điện thoại đường dây nóng trực thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Lượt xem:


Sở GDĐT Quảng Ngãi báo cáo số điện thoại đường dây nóng và phân công cán bộ trực thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 như sau:
1. Số điện thoại đường dây nóng: 0255.3824113.
2. Phân công cán bộ trực thanh tra, kiểm tra thi:

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Lê Văn Phong Chánh thanh tra 0905115555
2 Nguyễn Thị Tuyến Thanh tra viên 0903531820
3 Lê Thị Thanh Diệu Thanh tra viên 0942641338
4 Trần Thị Xuân Thuyền Thanh tra viên 0354044014