Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:


Ngày 29/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu dự và phát biểu khai mạc; tham dự có đại diện Thanh tra tỉnh, các thành viên được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo điều động làm nhiệm vụ thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Giám đốc Đỗ Văn Phu nhấn mạnh: đội ngũ cán bộ, giáo viên được điều động làm công tác thanh tra Kỳ thi phải có chuyên môn, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan, đã tham dự tập huấn và nắm vững Quy chế thi; đồng thời, phải thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi tập huấn, các thành viên tham dự đã được Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến Quy chế thi, tham gia ý kiến, trao đổi, thảo luận, góp ý về nghiệp vụ thanh tra; các văn bản pháp lý có liên quan đến công tác thi THPT năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ… Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có sự tham gia làm nhiệm vụ của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh và Thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kết thức lớp tập huấn, 100% thành viên làm nhiệm vụ thanh tra kỳ thi THPT năm 2020 đã làm bài kiểm tra đạt yêu cầu, đủ điều kiện tham gia Đoàn thanh tra coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                    Huỳnh Nam Thắng