Thông báo khởi công Công trình: Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc phục đảm bảo an toàn Phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:


Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi thông báo về việc khởi công xây dựng công trình: Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc phục đảm bảo an toàn Phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Tên hạng mục công trình: Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc phục đảm bảo an toàn Phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Địa điểm xây dựng: tại các điểm trường THCS-THPT Vạn Tường huyện Bình Sơn, Trường THPT Võ Nguyên Giáp, thành phố Quảng Ngãi và Trường THPT Trần Quang Diệu, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

3.Tên và địa chỉ của Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi; địa chỉ: số 58 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Ông Trương Đức Thành – Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, số điện thoại: 0914091088.

. . .