Công bố công khai dự toán chi vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Công bố công khai dự toán chi vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Công bố công khai số liệu dự toán chi vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, file đính kèm. ...
Thông báo về việc xin cung cấp báo giá thiết bị, dụng cụ phục vụ cho HKPĐ lần thứ XIV năm 2024 (lần 2)

Thông báo về việc xin cung cấp báo giá thiết bị, dụng cụ phục vụ cho HKPĐ lần thứ XIV năm 2024 (lần 2)

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ngãi đang có kế hoạch mua sắm thiết bị, dụng cụ phục vụ cho Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) lần thứ XIV năm 2024. Để có cơ sở thực hiện quy trình mua sắm, Sở GDĐT đề nghị quý doanh nghiệp có chức năng kinh doanh đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành xem xét, cung cấp cho Sở... ...
Cung cấp báo giá huy chương tổ chức HKPĐ lần thứ XIV năm 2024

Cung cấp báo giá huy chương tổ chức HKPĐ lần thứ XIV năm 2024

Lượt xem:

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 01/01/2024; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư... ...
Thông báo khởi công Công trình: Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc phục đảm bảo an toàn Phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Thông báo khởi công Công trình: Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc phục đảm bảo an toàn Phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi thông báo về việc khởi công xây dựng công trình: Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc phục đảm bảo an toàn Phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo như sau: 1. Tên hạng mục công trình: Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc... ...
Thư mơi tư vấn quản lý dự án thi công xây dựng công trình (Gói thầu số 01)

Thư mơi tư vấn quản lý dự án thi công xây dựng công trình (Gói thầu số 01)

Lượt xem:

Kính gửi: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sông Trà Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-SXD ngày 16/10/2023 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc phục đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các đơn... ...
Thư mời về việc mua bảo hiểm thi công xây dựng công trình

Thư mời về việc mua bảo hiểm thi công xây dựng công trình

Lượt xem:

Kính gửi: Công ty Bảo hiểm PVI Nam Trung bộ Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-SXD ngày 16/10/2023 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc phục đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị... ...
Thư mời giám sát thi công xây dựng công trình (Gói thầu số 02)

Thư mời giám sát thi công xây dựng công trình (Gói thầu số 02)

Lượt xem:

Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Công Bằng Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-SXD ngày 16/10/2023 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc phục đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các... ...
Về việc lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống quản lý, tuyển sinh đầu cấp: Quản lý quy trình; đăng ký trực tuyến; tra cứu trực tuyến thông tin; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (toàn trình)

Về việc lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống quản lý, tuyển sinh đầu cấp: Quản lý quy trình; đăng ký trực tuyến; tra cứu trực tuyến thông tin; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (toàn trình)

Lượt xem:

1. Tên chủ đầu tư: Sở GDĐT Quảng Ngãi. Địa chỉ: 58 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 2. Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống quản lý, tuyển sinh đầu cấp: Quản lý quy trình; đăng ký trực tuyến; tra cứu trực tuyến thông tin; cung cấp dịch vụ công trực tuyến... ...
Thư mời chào giá thuê xe ô tô phục vụ Đoàn kiểm tra Chương trình Sóng và máy tính cho em

Thư mời chào giá thuê xe ô tô phục vụ Đoàn kiểm tra Chương trình Sóng và máy tính cho em

Lượt xem:

1. Thời gian thuê xe: – Thời gian: Từ ngày 26/12/2023 đến ngày 05/01/2024 – Địa điểm đón và trả khách: Tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi (58 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi). – Địa điểm đến: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (theo lịch trình đính kèm). 2. Yêu cầu đối với các đơn vị cho thuê xe: – Có đủ... ...