Thông báo việc mạng xã hội lan truyền một số thông tin sai sự thật

Lượt xem:


THÔNG BÁO

           Trong những ngày gần đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc chi thưởng cho học sinh đạt thành tích cao năm học 2019-2020 không đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định:

           1. Từ năm học 2013-2014 đến nay Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện việc chi khen thưởng cho học sinh có thành tích cao đều đúng, đủ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, đúng pháp luật, để lại dư luận tốt trong xã hội.

           2.  Việc trang mạng xã hội và một số cá nhân tham gia lan truyền một số thông tin sai sự thật, vu khống, đe dọa người thi hành công vụ là việc làm trái pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo đang làm việc với các cơ quan thẩm quyền để xử lý đúng pháp luật.

                                                                                                                                              Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 02 năm 2021