Thư mơi tư vấn quản lý dự án thi công xây dựng công trình (Gói thầu số 01)

Lượt xem:


Kính gửi: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sông Trà

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-SXD ngày 16/10/2023 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc phục đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc phục đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn Quản lý dự án xây dựng công trình (gói thầu số 01): Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc phục đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, bằng hình thức Chỉ định thầu rút gọn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi mời Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sông Trà tham gia Quản lý dự án thi công công trình nêu trên, đến Sở Giáo dục và Đào tạo nhận bộ Hồ sơ (Bản yêu cầu báo giá) do Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành. Hồ sơ đề xuất của nhà thầu (Đơn xin nhận thầu + Dự thảo hợp đồng) được niêm phong gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Kế hoạch -Tài chính), , trước 16 giờ 00 ngày 26 tháng 12 năm 2023.

Địa chỉ: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, số 58 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian nhận bộ Hồ sơ từ: 15 giờ 30 ngày 25/12/2023 đến trước 16 giờ 00 ngày 26/12/2023 (trong giờ làm việc hành chính).