Tổ chức Hội nghị giao ban bậc trung học năm học 2017-2018

Lượt xem:


Ngày 28/02/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị giao ban bậc trung học năm học 2017-2018.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Hữu Tháp, lãnh đạo, công chức phòng Giáo dục trung học, đại diện lãnh đạo 14 phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, 38 trường trung học phổ thông.

Báo cáo đánh giá tại Hội nghị nhấn mạnh: Trong học kỳ I năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực người học; chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục 37 tuần thực học, phù hợp với đặc điểm tình hình của trường, địa phương.

Đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn; tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; kết quả tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “trường học kết nối”; hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học đạt kết quả cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Hữu Tháp ghi nhận, đánh giá cao kết quả nỗ lực của các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh trong công tác tham mưu, chỉ đạo hoạt động dạy, học, kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh; đồng thời quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn đã xây dựng từ đầu năm học, tập trung chỉ đạo, tổ chức, tham gia các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đạt kết quả cao./.

                                                                             Ngọc Pháp