Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp học mầm non tỉnh Quảng Ngãi năm học 2018-2019

Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp học mầm non tỉnh Quảng Ngãi năm học 2018-2019

Lượt xem:

Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp học mầm non tỉnh Quảng Ngãi năm học 2018-2019 (Kế hoạch đính kèm) ...
Kế hoạch công tác năm học 2018-2019

Kế hoạch công tác năm học 2018-2019

Lượt xem:

Kế hoạch công tác năm học 2018-2019 (kế hoạch đính kèm) ...
Kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019

Kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019

Lượt xem:

Kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019 (Kế hoạch đính kèm) ...
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2018

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2018

Lượt xem:

...
Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2017-2018

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2017-2018

Lượt xem:

...
Kế hoạch Tổ chức làm việc với Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện về công tác phát triển giáo dục tại địa phương năm 2017

Kế hoạch Tổ chức làm việc với Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện về công tác phát triển giáo dục tại địa phương năm 2017

Lượt xem:

Kế hoạch số 106/KH-SGDĐT ngày 24/02/2017 về việc  Tổ chức làm việc với Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện về công tác phát triển giáo dục tại địa phương năm 2017 ...
Hướng dẫn tổ chức cuộc thi sử dụng thiết bị dạy học theo danh mục quy định, cho giáo viên THCS và THPT, năm học 2016-2017

Hướng dẫn tổ chức cuộc thi sử dụng thiết bị dạy học theo danh mục quy định, cho giáo viên THCS và THPT, năm học 2016-2017

Lượt xem:

Công văn số 1479/SGDĐT-GDTrH ngày 12/9/2016 về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi sử dụng thiết bị dạy học theo danh mục quy định, cho giáo viên THCS và THPT, năm học 2016-2017 ...
Kế hoạch thực hiện công tác Pháp chế năm học 2016-2017

Kế hoạch thực hiện công tác Pháp chế năm học 2016-2017

Lượt xem:

Kế hoạch số 646/KH-SGDĐT ngày 12/9/2016  thực hiện công tác Pháp chế năm học 2016-2017 ...
Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2016-2017

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2016-2017

Lượt xem:

Quyết định số 3642/QĐ-SGDĐT ngày 13/9/2016 về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2016-2017 ...
Kế hoạch Hội thi giáo dục an toàn giao thông cấp mầm non năm học 2015-2016

Kế hoạch Hội thi giáo dục an toàn giao thông cấp mầm non năm học 2015-2016

Lượt xem:

KH Hội thi giáo dục an toàn giao thông cấp mầm non năm học 2015-2016 ...
Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2015-2016

Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2015-2016

Lượt xem:

Công văn số 590/CTr-SGDĐT-ĐTN ngày 17/9/2015 về việc Ban hành Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2015-2016 ...
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2015-2016

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2015-2016

Lượt xem:

Kế hoạch số 587/KH-SGDĐT-VP ngày 15/9/2015 về Thực hiện công tác pháp chế năm học 2015-2016 ...
Kế hoạch công tác năm học 2015-2016

Kế hoạch công tác năm học 2015-2016

Lượt xem:

Kế hoạch số 578/KH-SGDĐT về việc ban hành Kế hoạch công tác năm học 2015-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo ...
Quyết định Ban hành Kế hoạch Thanh tra năm học 2015-2016

Quyết định Ban hành Kế hoạch Thanh tra năm học 2015-2016

Lượt xem:

Quyết định số 997/QĐ-SGDĐT ngày 03/9/2015 về việc Ban hành Kế hoạch Thanh tra năm học 2015-2016 ...
Kế hoạch Tập huấn nhân rộng về phương pháp học theo góc

Kế hoạch Tập huấn nhân rộng về phương pháp học theo góc

Lượt xem:

Kế hoạch số 157/KH-SGDĐT Về việc Tập huấn nhân rộng về phương pháp học theo góc ...
Kế hoạch trao học bổng ” Vì em hiếu học ” do Viettel tài trợ

Kế hoạch trao học bổng ” Vì em hiếu học ” do Viettel tài trợ

Lượt xem:

Công văn số 439/SGDĐT-GDTrH ngày 02/4/2015 về việc Kế hoạch trao học bổng ” Vì em hiếu học ” do Viettel tài trợ ...
Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet các cấp năm học 2014-2015

Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet các cấp năm học 2014-2015

Lượt xem:

Công văn số 1587/SGDĐT-GDTrH ngày 30/9/2014 về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet các cấp năm học 2014-2015 ...
Hướng dẫn tổ chức các cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE); Tài năng tiếng Anh (OTE) năm học 2014-2015

Hướng dẫn tổ chức các cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE); Tài năng tiếng Anh (OTE) năm học 2014-2015

Lượt xem:

Công văn số 1579/SGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 về việc Hướng dẫn tổ chức các cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE); Tài năng tiếng Anh (OTE) năm học 2014-2015 ...
Chương trình phối hợp giữa Sở GDĐT với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2014-2015

Chương trình phối hợp giữa Sở GDĐT với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2014-2015

Lượt xem:

Công văn số 399/CTr-SGDĐT-TĐTN ngày 15/9/2014 Chương trình phối hợp giữa Sở GDĐT với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2014-2015 ...
Kế hoạch công tác năm học 2014-2015

Kế hoạch công tác năm học 2014-2015

Lượt xem:

Kế hoạch số 376/KH-SGDĐT ngày 15/9/2014 về việc Ban hành Kế hoạch công tác năm học 2014-2015 ...
Trang 1 / 212 »