Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Lượt xem:


IMG 0649

Ông Bùi Ngọc Hiếu – Phó Bí thư Đảng uỷ khối phát biểu tại Đại hội

Được sự nhất trí của Ban Thường Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 5 năm 2015 tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã long trọng được tổ chức.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Bùi Ngọc Hiếu – Phó Bí thư Đảng uỷ khối, đại diện các Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban kiểm tra của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh.

Theo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 do đồng chí Trần Hữu Tháp, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày tại Đại hội: Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã vượt qua khó khăn giữ vững, ổn định và phát triển chất lượng giáo dục trong toàn ngành trong nhiệm kỳ qua; đồng thời báo cáo cũng định hướng, phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Bùi Ngọc Hiếu – Phó Bí thư Đảng uỷ khối đã biểu dương những thành tích Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã lãnh đạo đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí nhấn mạnh: Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo cần định hướng các chỉ tiêu cụ thể, thiết thực để lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2015-2020 để nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 51-CTr/TU của Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 5447/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xa hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

IMG 0701

Với tinh thần của Đại hội “Đoàn kết, đổi mới và phát triển” Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 11 đồng chí; đồng chí Đoàn Dụng – Giám đốc Sở được bầu giữ chức Bí Thư Đảng ủy. Đại hội bầu đoàn đại biểu gồm 04 đồng chí đảng viên tiêu biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng uỷ khối các Cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.