Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi: Sinh hoạt, học tập chuyên đề năm 2017 “Xây dựng Đảng về Đạo đức”

Lượt xem:


Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/ĐUK ngày 03/5/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ” nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2017). Chiều ngày 24/5/2017, tại Hội trường Sở, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Sinh hoạt, học tập chuyên đề năm 2017: “Xây dựng Đảng về đạo đức”. Tham dự buổi sinh hoạt, học tập có đồng chí Đỗ Văn Phu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí Đảng ủy viên và gần 50 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi. Dự và báo cáo viên trực tiếp tại buổi sinh hoạt, học tập có đồng chí Trịnh Công Nhận, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Thay mặt Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Đỗ Văn Phu, Bí thư Đảng ủy phát biểu nhấn mạnh: việc sinh hoạt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 “Xây dựng Đảng về Đạo đức”; ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là việc làm thường xuyên. Sau buổi sinh hoạt toàn Đảng bộ, từng Chi bộ tổ chức họp đánh giá kết quả và hạn chế bước đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đối với đảng viên, công chức và người lao động, mỗi đồng chí phải có bảng cam kết đăng ký Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nộp cho Đảng ủy để kiểm tra, giám sát việc thực hiện; các Chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.