Khai mạc Hội đồng chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016

Lượt xem:


IMG 0705

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016, toàn tỉnh có 13.126 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó thí sinh đăng ký thi tuyển vào trường THPT chuyên Lê Khiết là 597 thí sinh; thi tuyển vào trường THPT DTNT tỉnh Quảng Ngãi là 409 thí sinh; thi tuyển vào các trường THPT trong toàn tỉnh là 12120 thí sinh. Tổng số thí sinh vắng trong toàn tỉnh là 172 thí sinh.

Đây là năm học đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức việc thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, cũng là năm học đầu tiên tổ chức phần thi nói đối với thí sinh thi vào lớp chuyên Anh tại trường THPT chuyên Lê Khiết. Việc áp dụng điểm liệt được qui định: Đối với thí sinh thi tuyển vào các trường THPT trong toàn tỉnh không không môn nào dưới 1 điểm; đối với thí sinh thi vào trường THPT chuyên Lê Khiết, môn chuyên không dưới 4 điểm và môn không chuyên không dưới 2 điểm.

Khai mạc tại đồng chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2015-2016, Ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các thành viên trong hội đồng chấm làm việc thật khoa học, đảm bảo bí mật; yêu cầu giám khảo chấm thi thật sự khách quan, trung thực.

Theo kế hoạch việc chấm thi sẽ hoàn tất vào ngày 20/6/2015, sau đó Sở Giáo dục và Đào tạo nhanh chóng công bố kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10.