Làm việc với Đoàn kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi- Bộ GD&ĐT

Lượt xem:


1. Ph Chߺ tßïch UBND tßënh -Éßng Ngßìc Dng phít bißâu tßíi bußòi lám vißçc

Trong chương trình làm việc tại Quảng Ngãi, chiều 10-11, Đoàn kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, do ông Nguyễn Bá Minh- Vũ trưởng Vụ Giáo dục mầm non- Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục và chống mù chữ tỉnh Quảng Ngãi để tổng kết, đánh giá kết quả kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đối với tỉnh Quảng Ngãi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng tiếp và làm việc với Đoàn.

Theo báo cáo đánh giá của Đoàn công tác về quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương về công tác này trên địa bàn tỉnh. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đã được đưa vào Nghị quyết, Chương trình hành động, quyết định, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở. Nhờ đó, ngành giáo dục tỉnh nhà đã tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và chuẩn bị các điều kiện để trẻ vào lớp 1. Bên cạnh đó, hàng năm toàn tỉnh đã thực hiện điều tra, thống kê, lập hồ sơ và nhập số liệu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên hệ thống trực tuyến theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch và đầu tư kinh phí, huy động các nguồn lực thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Đến cuối năm học 2015-2016, toàn tỉnh có 843 lớp mẫu giáo 5 tuổi, với 16.648/16.632 trẻ 5 tuổi ra lớp, đạt tỷ lệ 99,95%, có 184/184 xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp 100%, 100% xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

Kết quả đánh giá của Đoàn về các tiêu chuẩn và các điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, toàn tỉnh đạt điều kiện về giáo viên, nhân viên; đạt điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; cũng như đạt các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Tuy nhiên, Đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh cần khắc phục trong thời gian tới và đề nghị, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục tạo nên sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ và nhân dân về việc thực hiện công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi. Công tác phổ cập phải được xã hội hóa cao; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của các trường mầm non; tập trung huy động mọi nguồn lực, tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, đồ chơi đúng quy định; thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ quản lý và giáo viên mầm non và trẻ mầm non, nhất là các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,… Sau chuyến công tác này, Đoàn sẽ tổng hợp và trình Bộ Giáo dục công nhận tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng ghi nhận và cảm ơn những đánh giá, chỉ đạo của Đoàn công tác đối với những tồn tại, thiếu sót, khó khăn của tỉnh trong việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đồng thời khẳng định, trong thời gian tới tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp thu nghiêm túc và tích cực thực hiện các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn, cũng như của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan. Tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để duy trì và nâng cao những kết quả đã đạt được, với mục tiêu tất cả các trẻ trong độ tuổi mầm non được ra lớp, được tiếp cận các tri thức một cách phù hợp nhất, công bằng nhất kể cả miền núi, đồng bằng, công lập hay ngoài công lập, để các em được trang bị những kiến thức, kỹ năng tốt nhất khi vào lớp 1. Mong rằng, trong thời gian tới, ngành giáo dục Quảng Ngãi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ từ Vụ Giáo dục Mầm non, cũng như sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo để giáo dục Quảng Ngãi có cơ hội phát triển nhiều hơn nữa.

Kết thúc chương trình làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng và ông Nguyễn Bá Minh- Vũ trưởng Vụ Giáo dục mầm non- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện ký kết biên bản kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Quảng Ngãi.

Lam Uyên