Sở Giáo dục và Đào tạo Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2018

Lượt xem:


Chiều ngày 08/02/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2018 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và thông qua Nghị quyết năm 2018 đối với cơ quan Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu; tham dự có đồng chí Võ Văn Quang, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, 55 cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

Báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2017, cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành; các phòng chức năng của Sở đã thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình công tác đã xây dựng từ đầu năm; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện giải quyết dứt điểm; các chỉ tiêu về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phát triển, quy hoạch mạng lưới trường lớp hợp lý, đảm bảo điều kiện cho học sinh học tập, vui chơi, kịp thời thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt trong năm.

Việc chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo được thực hiện thường xuyên, chu đáo, động viên kịp thời, tạo niềm tin cho người lao động an tâm công tác, đạt hiệu quả cao trong công việc.

 Kết thúc năm học 2016-2017, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 cá nhân; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 02 cá nhân, 02 tập thể được tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc lĩnh vực công tác; UBND công nhận 03 tập thể Lao động xuất sắc; 7 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận 33 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; năm 2017, Khối thi đua Văn hóa – Xã hội đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu ghi nhận kết quả nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạonăm 2017 để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hộido UBND tỉnh giao; đồng thời căn cứ Nghị quyết đã thông qua tại Hội nghị, bám sát Chương trình công tác năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng chức năng tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018 và kế hoạch công tác năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo đạt và vượt các chỉ tiêu, nội dung công việc đã xây dựng từ đầu năm.

                                                                             Ngọc Pháp