Tập huấn quản lý, mua sắm tài sản công

Lượt xem:


IMG 20151124 084213942 HDR1

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2015-2016, sáng nay ngày 24 tháng 11 năm 2015, tại Khách sạn Hùng Vương Tp Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn về quản lý tài sản theo Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và quy trình mua sắm đấu thầu theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013

Tham dự lớp tập huấn có đại diện kế toán của 14/14 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố và 57/57 đơn vị trực thuộc Sở. Mục đích của đợt tập huấn lần này nhằm giúp kế toán các đơn vị nhận thức rõ trách nhiệm của kế toán trong công tác quản lý, hạch toán kế toán, sử dụng tài sản công theo đúng định hiện hành của nhà nước; nắm vững kiến thức về quy trình tổ chức thực hiện mua sắm tài sản công theo Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn luật đấu thầu của Nhà nước.

Đức Thành