Ngành Giáo dục Quảng Ngãi Tổ chức Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Lượt xem:


Sáng nay, ngày 17 tháng 5 năm 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

chithi03

Cùng với báo cáo của Sở, Hội nghị đã nghe 06 báo cáo bổ sung của các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong toàn ngành.

Hội nghị đã ghi nhận, biểu dương 31 tập thể, 53 cá nhân có thành tích trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua.

Xác định đúng tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong thời gian đến, ông Thái Văn Đồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu toàn thể những người làm công tác giáo dục trong tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:

1 là tiếp tục tuyên truyền, giáo dục tạo sự thống nhất chung toàn ngành về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4- khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên khi xây dựng việc học tập, làm theo phải chú trọng gắn với đạo đức nhà giáo theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2056 /GDĐT-VP ngày 29 tháng 12 năm 2011, Công văn số 147 /SGDĐT-VP của Giáo đốc Sở Giáo dục ngày 08 tháng 02 năm 2013 tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.2 là Từng đơn vị phải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để phấn đấu thực hiện phù hợp với tình hình thực tế; xây dựng chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, yếu kém; cùng với việc nêu gương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích kiên quyết không bao che, không dung túng những hành vi sai trái; kịp thời xử lý các sai phạm được phát hiện theo đúng kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan, đơn vị.

3 là phải thực sự gắn kết với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các hoạt động, các phong trào thi đua của ngành như Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực…

Toàn ngành tiếp tục tập trung giải quyết, xử lý những vấn đề bức xúc, gây dư luận không tốt trong ngành như: dạy thêm trái quy định, tình trạng lạm thu, thái độ bàng quan, vị kỷ cá nhân, thiếu trách nhiệm trong các hoạt động giáo dục; cùng xây dựng tình đoàn kết, tương thân tương ái vì cộng đồng, xây tinh thần cần cù, thái độ đúng đắn trong học tập; chống gian dối, chống ỷ lại, lười lao động, xây ý thức tiết kiệm, tiêu dùng đúng khả năng, chống tham nhũng lãng phí, xa hoa; xây dựng thái độ tôn trọng đối với các bậc cha mẹ, học sinh trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Với toàn ngành, công tác trọng tâm trước mắt trong hai tháng 5 và 6 này là thực hiện đánh giá đúng chất lượng học sinh, xét hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải bảo đảm thực chất, không để tiêu cực trong thi cử, và bệnh thành tích trong giáo dục nảy sinh nhằm đưa giáo dục tỉnh nhà ngày càng phát triển tốt hơn.