Ngành Giáo dục Quảng Ngãi nỗ lực trong việc đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Lượt xem:


Image-1

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là mục tiêu quan trọng hướng đến xây dựng đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, giáo viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu dạy, học.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều nỗ lực để xây dựng và duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia, trong các chương trình hành động của các cấp ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân các cấp đều đề ra những chỉ tiêu cụ thể để đảm bảo lộ trình xây dựng và duy trì trường chuẩn đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 23/10/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX.

Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, trong năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan thường trực của Đoàn kiểm tra) đã tiến hành thẩm định, kiểm tra và đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định công nhận 20 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, gồm các trường: Mầm non Quảng Phú, Mầm non Tịnh Châu, Mầm non Chánh Lộ, THCS Võ Bẩm, THCS Tịnh Thiện (thành phố Quảng Ngãi); Mầm non Nghĩa Sơn, Mầm non Nghĩa Phương; Tiểu học Nghĩa Thọ, Tiểu học Nghĩa Sơn (huyện Tư Nghĩa); Mầm non Hành Thịnh, THCS Hành Tín Tây (huyện Nghĩa Hành); Tiểu học thị trấn Ba Tơ, THCS thị trấn Ba Tơ (huyện Ba Tơ); Tiểu học Tịnh Giang, THCS Tịnh Hiệp (huyện Sơn Tịnh); Tiểu học số 2 Bình Châu (huyện Bình Sơn); Tiểu học Văn Bân, THCS Đức Minh, THCS Đức Chánh (huyện Mộ Đức); Mầm non Phổ Vinh (huyện Đức Phổ). Tổng số trường chuẩn quốc gia toàn tỉnh là 329 trường (mầm non: 58 trường, tiểu học: 147 trường, trung học cơ sở: 106 trường và trung học phổ thông: 18 tường), đạt tỉ lệ 50,3% tổng số trường mầm non và phổ thông công lập toàn tỉnh. Đạt và vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2016: Mầm non: 27,75% (vượt chỉ tiêu 0,85%); Tiểu học: 67,74% (vượt chỉ tiêu 1,84%); Trung học cơ sở: 63,9% (thấp so với chỉ tiêu 0,1%); Trung học phổ thông: 46,2%, tỷ lệ này vẫn giữ nguyên so với cùng kỳ năm 2015.

IMG 20161207 105943

Để giữ chuẩn kết quả trường đạt chuẩn nêu trên, ngày 19/10/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2096/SGDĐT-GDTrH hướng dẫn đánh giá xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học nhằm bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học./.

Ngọc Pháp