Tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia và khu vực năm học 2012 -2013

Lượt xem:


Sáng nay, ngày 24/5/2013, Sở Giáo Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tuyên dương, khen thưởng những thầy cô giáo đã có công bồi dưỡng học sinh giỏi và các em học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và khu vực do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

tuyenduongkhenthuong

Nhờ sự nổ lực của các em học sinh, sự tận tinh của thầy giáo, cô giáo; kết thúc năm học 2012-2013, Quảng Ngãi có 19 học sinh giỏi cấp quốc gia, 29 giải học sinh giải toán qua Internet toàn quốc khối 5, 9, 11; 14 giải máy tính khu vực; 39 giải học sinh Olympic tiếng Anh qua Internet toàn quốc khối 5, 9, 11; 14 giải máy tính khu vực; 500 học sinh lớp 9, 510 học sinh lớp 12 được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh….. Riêng kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, tỉnh Quảng Ngãi đoạt được 19 giải gồm: 1 giải Nhì, 7 giải Ba và 11 giải Khuyến khích, trong đó môn Toán 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích; Vật lý 1 giải Ba, 2 giải KK; Hóa học 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích; Sinh học 1 giải Ba; Ngữ văn 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích; Lịch sử 1 giải Ba; Tin học 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích và Địa lý 2 giải Khuyến khích.

Kỳ thi Giải toán trên máy tính cầm tay khu vực miền Trung và Tây nguyên, đoàn Quảng Ngãi có 27 thí sinh dự thi với 06 đội tuyển gồm: Giải toán lớp 9, giải toán 12 trung học phổ thông, toán 12 hệ giáo dục thường xuyên Vật lý 12 trung học phổ thông, Hoá học 12 trung học phổ thông, Sinh học 12 trung học phổ thông Kết quả Đoàn Quảng Ngãi đoạt được 14 giải, trong đó có 5 giải Ba và 9 giải Khuyến khích ở 06 đội tuyển.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã cấp giấy khen và thưởng cho 47 thầy cô giáo trực tiếp bồi dưỡng các đội tuyển có học sinh đoạt giải trong Kỳ thi nói trên; cấp giấy khen và thưởng cho mỗi học sinh đoạt giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia số tiền 4.000.000 đồng, giải Ba 3.000.000 đồng, giải Khuyến khích 1.000.000 đồng; thưởng cho mỗi học sinh đạt giải Ba trong kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay khu vực Miền Trung và Tây Nguyên 300.000 đồng, giải Khuyến khích 200.000 đồng; thưởng cho mỗi học sinh đạt huy chương Vàng trong cuộc thi giải toán qua Internet và Olympic tiếng anh trên Internet 1.000.000 đồng, huy chương Bạc 800.000 đồng, huy chương Đồng 600.000 đồng và bảng danh dự 300.000 đồng

Hội Khuyến học Tỉnh thưởng cho mỗi học sinh đoạt giải Nhì trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia số tiền là 1.000.000 đồng, giải Ba 800.000 đồng, giải Khuyến khích 600.000 đồng.

Để các kỳ thi quốc gia, khu vực Quảng Ngãi đạt được nhiều giải và chất lượng giải cao, thay mặt Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ông Vũ Đức Tế, Phó Giám đốc Sở đã chỉ đạo các đơn vị giáo dục toàn tỉnh, đặc biệt là Trường THPT Chuyên Lê Khiết thực hiện một số điểm sau:

1. Cần có nhận thức đúng về vai trò quan trọng của công tác đào tạo nhân tài để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia thi học sinh giỏi các cấp, đặc biệt tham gia thi học sinh giỏi cấp quốc gia một cách hợp lý.

2. Tập trung đổi mới phương pháp phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi ở tất cả các cấp học. Tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi tuyển vào trường chuyên theo hướng phát hiện sớm những học sinh có năng khiếu để chủ động trong việc tuyển chọn, ôn luyện, bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia…

3. Tiếp tục tham mưu lãnh đạo ngành bổ sung những điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện để bồi dưỡng học sinh giỏi đạt hiệu quả cao hơn.

4. Tiếp tục tăng cường các điều kiện để xây dựng trường THPT Chuyên Lê Khiết thành trường mạnh so với các trường trong khu vực.